Buďte pri komunikácii opatrní!

Pri nakladaní s citlivými dátami vo vašom prostredí by ste mali byť vždy veľmi obozretní. Nikdy totiž neviete, kto sa na vás pozerá. Citlivé informácie zdieľajte vždy so svojimi obchodnými partnermi a klientmi dôveryhodným spôsobom. To znamená, že zaistíte náležitú ochranu dát, správ a dokumentov ako pri samotnom prenose, tak aj pri ich uloženiu na zariadeniach odosielateľa i príjemcu.

Dbajte na správne kroky

Práve preto tento účel existujú bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov. Sú navrhnuté práve tak, aby zabezpečili dokonalú ochranu pomocou silnej kryptografie. Nezhromažďujú dáta na serveroch ako iné komunikačné systémy, ale vždy je doručujú a ukladajú na zariadení užívateľov. Nedôjde tak k žiadnemu úniku. Vaše pracovné prostredie tak dokonale spĺňa zákonom dané podmienky na uchovávanie citlivých dát vašich zákazníkov. Na trhu nájdete rôzne varianty platforiem, ktoré sa budú hodiť práve pre vašu spoločnosť. Stačí si len správne vybrať a mať k ruke oprávnenú osobu, ktorá vie s podobným systémom dobre pracovať.

Buďte pri komunikácii opatrní!
4.5 (90%)6